Proboszcz:

Ks. mgr Tadeusz Mieleszko

ur. 1963r., pochodzi z parafii: Sarzyna, święcenia otrzymał w 1989r., w parafii posługuję od 2014r.

Wikariusze:

Ks. mgr Krzysztof Sławniak

ur. 1975r., pochodzi z parafii: Samoklęski, święcenia otrzymał w 2002r., w parafii posługuję od 2015r.

Ks. Andrzej Tokarz

Pochodzi z parafii: Brzeziny, święcenia otrzymał w 2009r., w parafii posługuje od 2020r.

Ks. Paweł Pietraszek

Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 2013 r., pochodzi z parafii pw. św. Huberta w Miłocinie, w parafii posługuje od 2022 r.