Parafia Ropczyce – Św. Michała Archanioła, pw. św. Michała Archanioła

Parafia Witkowice erygowana była prawdopodobnie w II połowie XIV w. jako fundacja kościelna. Przemawia za tym tytuł kościoła pw. św. Doroty bardzo charakterystyczny dla fundacji z tego okresu. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1420 r. Parafię Witkowice wymienia również Długosz w XV w. W XVI w. parafia posiadała kościół drewniany i należała do dekanatu pilzneńskiego, a od końca XVI w. do dekanatu ropczyckiego. Nowy kościół również drewniany pw. św. Michała Archanioła wybudował kasztelan sandomierski Michał Sołtyk. Poświęcenia tego kościoła dokonał biskup krakowski 08.09.1761 r. Kościół odnowiono w 1812 r., a następnie w latach 1962-1964. Posiada polichromię secesyjną wykonaną w 1925 r. W 1966 r. zbudowano nowe organy. W latach 1972-1974 staraniem ks. prałata Józefa Wójcika dokonano rozbudowy kościoła przez przedłużenie go w kierunku zachodnim o 14 m. i wybudowano nową dzwonnicę. Projekt rozbudowy kościoła i dzwonnicy wykonał inż. arch. Gerard Pająk z Rzeszowa. 23.06.1974 r. bp Jerzy Ablewicz dokonał poświecenia rozbudowanego kościoła i konsekracji trzeciego dzwonu. Nową część kościoła i dzwonnicy wybudowano z cegły i żelbetonu. Projekt polichromii i witraży do nowej części kościoła wykonał plastyk mgr inż. Maciej Kauczyński z Krakowa. Wystrój nowej części kościoła został poświęcony 05.12.1976 r. przez bpa Józefa Gucwę. Do parafii Witkowice należą miejscowości: Witkowice, Pietrzejowa, Kozodrza i Zdżary. W Kozodrzy znajduje się kaplica pw. św. M. M. Kolbe, wybudowana w latach 1982-1983. W Zdżarach znajduje się murowany kościół pw. św. Józefa, wybudowany w latach 1982 – 1984, konsekrowany 29.07.1984 r. Od 1.07.1986 r parafia znajduje sie w granicach miasta Ropczyc. Zmieniona została nazwa parafii, która od tego czasu nosi tytuł: Parafia pw. Świętego Michała Archanioła w Ropczycach.

Kościół parafialny: drewniany i murowany, zbudowany w 1761 r., rozbudowany w latach 1972-1974.