Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Na terenie parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Witkowicach działa oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ( KSM ). Jest to wspólnota mająca na celu zbliżenie się do Boga, poprzez tłumaczenie i wyjaśnianie Pisma Świętego. Na spotkaniach rozmawiamy na temat wiary i ludzkiej egzystencji. Co zyskuje się trwając w niej a co się traci? Przyjdź i zobacz! Są czytane i wyjaśniane fragmenty Pisma Świętego. Odbywają się także zabawy okolicznościowe mające na celu pogłębianie relacji z drugim człowiekiem. Młodzież uczy się jak żyć w wieże i jak radzić sobie z napotkanymi przeszkodami nie oddalając się przy tym od Boga.

Spotkania odbywają się w każdy piątek miesiąca. Rozpoczynają się Mszą Świętą a dalsza część jest na auli w budynku parafialnym (na plebani).

Opiekunem KSM jest:

 • Ks. Krzysztof Sławniak

W zarząd wchodzą:

 • Prezes –Kamil Żurek
 • Zastępca prezesa – Kinga Drozd
 • Skarbnik – Sylwia Stanisz
 • Sekretarz – Marek Kłusek

Pozostali członkowie:

 • Zofia Kłusek
 • Paulina Idzik
 • Jakub Bykowski
 • Katarzyna Gołąb
 • Klaudia Dunaj
 • Dawid Stachnik
 • Magdalena Drozd
 • Magdalena Orkisz
 • Dominik Żurek
 • Karolina Kłusek
 • Aleksandra Darłak
 • Emilia Pietras
 • Aleksandra Kozub
 • Patryk Świerad
 • Dawid Chmura
 • Patryk Bochenek
 • Piotr Stanisz
 • Mateusz Siop
 • Wiktoria Szpara
 • Katarzyna Longosz
 • Zuzanna Nowak
 • Małgorzata Królikowska