Ogłoszenia duszpasterskie

 

29 Niedziela Zwykła

18.10.2020

 

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Składka na Papieskie Dzieło Misyjne.
 2. Dzisiaj o 16.30 nabożeństwo różańcowe i  Msza święta. Na tygodniu różaniec codziennie po Mszy św. wieczorowej, zachęcamy do uczestnictwa.
 3. Ministranci po Mszach św.  rozprowadzają znicze. Dochód ze sprzedaży przeznaczony na działalność  formacyjną ministrantów.
 4. Bardzo prosimy, aby kartki wypominkowe wypełniać czytelnie. Wypominki można składać w zakrystii.
  Kartki wypominkowe rozłożone są na bocznych ołtarzach i na stoliku przy wyjściu.
 5. W przyszła niedzielę zmiana czasu z letniego na zimowy, przesunięcie wskazówek zegara o 1 godz.do tyłu.
 6. Zbliża się uroczystość Wszystkich świętych prosimy o uporządkowanie cmentarza.  Zwróćmy uwagę na groby opuszczone.
 7. W czwartek wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II.
 8. W przyszłą niedzielę składka remontowa. W tym tygodniu zostaną zakończone prace przy odnowieniu ołtarza głównego.
  Pod koniec listopada planujemy otwarcie w pełni odnowionego prezbiterium.
 9. Dziękuję za ofiary na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrano 1 417 zł. Bóg Zapłać!
 10. W gablocie jest wywieszony komunikat Ks. Bp. Ordynariusza, w którym zostały  szczegółowo określone warunki uczestnictwa we  Mszy św. i nabożeństwach. Komunikat jest również na stronie internetowej parafii.
 11. Prosimy:
  • stosować maseczki zasłaniające usta i nos,
  • w ławce siadać tylko po dwie osoby,
  • korzystać ze środków dezynfekcyjnych które się znajdują   przy wejściu do  kościoła i przy konfesjonałach,  
  • Kościół jest ozonowany każdego dnia po Mszy św. wieczorowej.

   

ks. Tadeusz Mieleszko

 

 

Wytyczne bp. Jana Wątroby w związku ze stanem epidemii

Biskup rzeszowski Jan Wątroba, w związku ze stanem epidemii i najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny, 17 października 2020 r. przekazał duszpasterzom i wiernym wytyczne, obejmujące m.in. zwolnienie osób chorych, starszych i zagrożonych z obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Poniżej prezentujemy treść wytycznych:

1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.

2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.

4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

5. Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi).

6. Księża Proboszczowie i pozostali duszpasterze są zobowiązani do kontynuowania pracy formacyjnej z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych. Należy to czynić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych, co może oznaczać np. konieczność wykorzystania większej przestrzeni kościoła zamiast salki parafialnej.

W komunikacie Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie z wytycznymi znajdują się również zasady związane z najnowszymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 1829):

1. W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.);

2. W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej;

3. W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult);

4. Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona;

5. Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach;

6. Liczba osób mogących uczestniczyć w zebraniach została ograniczona do 10 w strefie czerwonej i do 20 w strefie żółtej. Dlatego przy prowadzeniu zajęć z większymi grupami (katecheza, grupa duszpasterska) należy skorzystać z kościoła, jeśli na to pozwalają okoliczności i przy zachowaniu norm dotyczących ilości osób w kościele.