Ropczyce – Witkowice
niedziele, 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
dzień powszedni, czas letni, 6.30, 18.00
dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 17.00
Kozodrza
niedziele, 8.00
dzień powszedni – środa 18.00
pierwsze piątki miesiąca – spowiedź od 17.00, Msza św. 18.00
Zdżary
niedziele, 9.30
dzień powszedni – środa 17.00
pierwsze piątki miesiąca – spowiedź od 15.30, Msza św. 16.00