Drogie dzieci!

Dzisiaj przyjęliście po raz pierwszy Ciało i Krew Pana Jezusa w Komunii Świętej, w postaci małego, białego opłatka. Niech ta chwila utkwi w Waszej pamięci na zawsze, wyznaczając właściwy kierunek postępowania w trudnych, życiowych sytuacjach.

Życzymy Wam wielu łask Bożych, niechaj dobry Bóg ma Was w swojej opiece.
Szczęść Boże!

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki…