Wielki Post to wyjątkowy czas w roku. To okres przemyśleń, zadumy i wyciszenia, czas bliższego kontaktu z Bogiem, osobistego nawrócenia i przygotowania na przeżycie największej tajemnicy wiary.

W dniach 23-26 marca 2023 roku w naszej parafii odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które wygłosił  ks. Grzegorz Oważany, Proboszcz Parafii św. Jana Nepomucena w Dubnie na Ukrainie.

ks. Grzegorz Oważany

Dziękujemy Ks. Grzegorzowi za przeprowadzone rekolekcje, wygłoszone nauki, wspólną modlitwę, piękne świadectwo pracy na Ukrainie, mimo wojny, ciągłego zagrożenia, ksiądz jest ze swoimi parafianami, a oni szczególnie teraz, potrzebują księdza.

Ufamy, że dla naszej społeczności parafialnej przeżyte rekolekcje staną się czasem duchowej przemiany, pomocą by wzrastać w miłości do Boga i drugiego człowieka.

Strony internetowe Parafii św. Jana Nepomucena w Dubnie na Ukrainie:
https://parafiadubno.wixsite.com/ukraina
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036429823432

Fot. Jakub Łagowski