11 lutego – w uroczystość Matki Bożej z Lourdes – po raz 26 obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W tym roku towarzyszy mu hasło zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: ,,Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.

Dzień ten został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 11 maja 1992 roku – w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie na placu św. Piotra w Rzymie. Dzień Chorego wyznaczono na 11 lutego, gdyż tego dnia w 1984 r. ogłoszono pierwszy w dziejach Kościoła List Apostolski „Salvifici doloris”, poświęcony wartości ludzkiego cierpienia. Główne obchody pierwszego Światowego Dnia Chorego odbyły się w 1993 roku w Lourdes we Francji, z udziałem Jana Pawła II.

Orędzie Papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018 (czytaj…)

Podczas Eucharystii w naszym kościele sprawowanej przez ks. Krzysztofa Sławniaka  o godz. 16.00 chorym został udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Niezwykłym przeżyciem dla zgromadzonych była adoracja eucharystyczna z błogosławieństwem lourdzkim…

Życzymy wszystkim chorym, samotnym, starszym i nieszczęśliwym, aby w cierpieniach i ranach Chrystusa odkrywali niewyczerpane źródło Miłosierdzia, a także spotkali na swojej drodze osoby, które im bezinteresownie pomogą i pocieszą w trudnych dla nich chwilach.

Szczęść Boże!

Relacja wideo