Uroczystość Wszystkich Świętych, obchodzona 1 listopada, stała się okazją do przypomnienia sobie podstawowego powołania każdego człowieka wierzącego, czyli powołania do świętości.

Tego dnia Kościół zaprasza nas byśmy oddawali cześć Bogu przywołując wstawiennictwa Wszystkich Świętych, czyli tych zbawionych, którzy trwają w niebie w duchowej jedności z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem, Duchem Świętym oraz Maryją i Aniołami.

Wyrażamy wdzięczność Bogu za dar pięknej pogody i aury dzięki której licznie zgromadzeni parafianie i nawiedzający cmentarz mogli uczestniczyć we wspólnej modlitwie.

Fot. LSO Ropczyce- Witkowice, Klaudia Bochenek, Jakub Łagowski