Wielki Czwartek, pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.