W Niedzielę Palmową, 25 marca 2018 r. rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. W liturgii tego dnia wspominamy pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.

Podczas Mszy św. w Witkowicach, Kozodrzy i Zdżarach poświęcaliśmy palmy oraz odśpiewaliśmy Pasję, czyli opis Męki Pańskiej.

Natomiast w godzinach popołudniowych mogliśmy uczestniczyć w Drodze Krzyżowej na cmentarz. Wspólna modlitwa pozwoliła mieszkańcom na chwilę refleksji nad wagą rozpoczynającego się właśnie Wielkiego Tygodnia, a atmosfera zadumy pomogła w duchowym przygotowaniu się do świąt.