14 sierpnia wspominamy męczeńską śmierć św. Maksymiliana Marii Kolbego. Wśród parafii, które przeżywały dziś odpust parafialny była wspólnota z Kozodrzy.

Sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Wojciech Styczyński, koncelebrował ks. proboszcz Tadeusz Mieleszko.