15 sierpnia w Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej o godz. 11.00 w czasie uroczystej Mszy św. składaliśmy dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony.

Bądź pozdrowiona ziemio rodząca, z dobroci Boga świat odradzająca tonami zboża, chlebnymi kłosami, wstęgami rzeki wonnymi lasami.        Bądź pozdrowiona !

Piękne wykonane wieńce, które poświęcił ks. proboszcz Tadeusz Mieleszko zostały  przygotowane i przyniesione przez przedstawicieli osiedla Witkowice, Pietrzejowa oraz ze Zdżar i Kozodrzy.

Staropolskim „Bóg zapłać” dziękujemy wykonawcom wieńców dożynkowych za świadectwo wiary oraz kunszt artystyczny.

Relacja wideo