Zapraszamy do Inicjatywy „Selfie dla Maryi”! Selfie to inaczej zdjęcie. Zbudujmy z naszych zdjęć NADESŁANYCH PRZEZ INTERNET Mozaikę Wizerunku Częstochowskiego. Pragniemy przez to wyrazić, że chcemy być Obliczem Maryi. Nadsyłanie zdjęć połączone jest ze składaniem duchowych darów dla Matki Bożej – bo tylko nasze starania o przemianę życia według Ewangelii mogą być prawdziwym diamentem w Koronie Maryi.

Wizerunek Maryi z naszych zdjęć zostanie umieszczony na jasnogórskich wałach podczas głównych uroczystości jubileuszowych 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej oraz zaistnieje w Internecie, aby każdy z nas mógł się odnaleźć w Obliczu Maryi. Swoje zdjęcie będzie można znaleźć w Wizerunku Maryi po 26 sierpnia na stronie http://mozaika.koronamaryi.pl

To my chcemy być Żywą Koroną Maryi – nasze życie, przemienione serca i oblicza. Św. Paweł mówił: „Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie” (2 Kor 3,2).

 

Zdjęcia można nadsyłać do 15 sierpnia 2017 r.