Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju…

Podziękowania dla Dominika za foto.

 

Poniżej foto wykonane przez ks. Tadeusza