Dzisiaj Niedziela Biblijna, która zainaugurowała X Tydzień Biblijny pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego”.

Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

Dzisiaj młodzież z KSM-u czytała między Mszami List św. Pawła do Rzymian, po Mszy św. ministranci rozdawali fragmenty z Księgi Przysłów i Listu do Rzymian.