W dniach od 5 – 8 lipca organizowane są rekolekcje przy parafii Św. Michała Archanioła.

Zajęcia rekolekcyjne będą się odbywały w salce parafialnej. Jeden dzień wyjazdowy.
Zapisy od klasy 4 w kancelarii parafialnej i u ks. Andrzeja. Przy zapisie należy podać
nr PESEL i wpłacić zaliczkę 80 zł. Koszt 150 zł (druga osoba z rodziny 100,
trzecia za 80 czwarta za darmo).

Zapisy do 18.06. Ograniczona liczba miejsc. Plan szczegółowy będzie wywieszony w kościele w gablocie.