Na terenie gminy Ropczyce znajduje się wiele kapliczek i krzyży przydrożnych, które są prawdziwymi perełkami wśród obiektów historycznych naszego regionu. Jednym z tych skarbów jest kapliczka św. Jana Nepomucena na Osiedlu Pietrzejowa.

Środki na ten cel w kwocie 2 900 zł zebrano w ubiegłym roku podczas zbiórki przy kościele. Kwotę 2 000 zł przeznaczono na malowanie dachu wraz z materiałami – wykonawcą była firma RP Dachy. W tym roku wykonano prace, mające na celu powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie obiektowi pełni walorów estetycznych – została wykonana elewacja, wmontowana kratka wentylacyjna i odmalowane okna, drzwi oraz belka.

Z pozostałej kwoty 900 zł zostały zakupione farby. Pozostałe koszty m. in.: klej, siatka, grunt, narożniki zostały pokryte przez wykonawcę, który wykonał usługę w czynie społecznym.

Prace koordynowała Pani Anna Zięba przewodnicząca Rady Osiedla Pietrzejowa za co serdecznie dziękujemy.