Dziś, 3 maja,  obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczystość ta została ustanowiona przez Kościół na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej.

Historia Polski to historia narodu, w którym kult Matki Bożej jako Królowej Polski odegrał i wciąż odgrywa ogromną rolę. Dzisiaj, kiedy czcimy Maryję jako tę, która króluje w Polsce, pragniemy przypomnieć sobie na nowo o Jej obecności w naszej świadomości i w naszym życiu. Chcemy także czynić dziękczynienie za Jej szczególną opiekę, którą upamiętniają nie tylko śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, złożone w czasie potopu szwedzkiego, kiedy powierzył Polskę opiece Maryi, ale także Jej nieustanne trwanie przy każdym z nas.

Dziękujemy za nadesłane zdjęcia.