Modlitwa za zmarłych jest bardzo ważna. Jednym z najczęściej przytaczanym argumentem biblijnym, który uzasadnia sens modlitwy za zmarłych, jest fragment Starego Testamentu, zgodnie z którym „ modlić się za zmarłych to „myśl święta i pobożna”. (2 Mach 12,46)

Pamiętajmy więc, że jedynie modlitwa jest szczerym oraz prawdziwym wyrazem miłości i pamięci o naszych bliskich zmarłych, polecajmy ich zatem Miłosierdziu Bożemu w modlitwie wypominkowej.

fot. Jakub Łagowski