Wielka Sobota to dzień ciszy, pustki i oczekiwania. Jedyną liturgią odprawianą w ciągu tego dnia jest Liturgia Godzin. Wierni nawiedzają Grób Pański i w milczeniu adorują wystawiony tam Najświętszy Sakrament. To dzień, w którym wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Tradycją Wielkiej Soboty jest także święcenie pokarmów, które znajdą się na naszych wielkanocnych stołach. Należy wyjaśnić, że liturgia sprawowana tego dnia po zapadnięciu zmroku nie należy już do Wielkiej Soboty, jak niektórzy błędnie sądzą. Jest to liturgia Wigilii Paschalnej, która stanowi serce i punkt kulminacyjny całego Triduum Paschalnego.

Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. J (19, 40)