„Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja!”