Liturgia Wielkiej Soboty dotyczy całej tajemnicy Zbawienia. Po dniu milczenia i modlitwy, kiedy adorujemy Jezusa złożonego w grobie, w momencie, gdy zapadnie zmrok, gromadzimy się oczekując przyjścia naszego Pana.

Pierwszymi znakami w liturgii tego dnia są światło i paschał. Światło ognia ma rozjaśniać tę noc, jak Chrystus swoim Zmartwychwstaniem uwolnił od mroku cały świat. Paschał odpalony od poświęconego ognia symbolizuje osobę Pana Jezusa.

W liturgii Słowa poznajemy wyjątkowe zdarzenia z historii zbawienia. W tych wydarzeniach wyjaśnia się Paschalne Misterium Chrystusa.

Następnie w liturgii chrzcielnej głównym symbolem jest woda. Paschał jest trzykrotnie wkładany do wody. Woda to symbol życia, oczyszczenia, a także Ducha Świętego.

Zakończeniem uroczystości jest Liturgia Eucharystyczna, podczas której Chrystus Pan zaprasza do stołu wszystkich odkupionych Jego śmiercią i zmartwychwstaniem, a zgromadzeni uroczyście ogłaszają całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał.

Każdy jest wzywany do radości i udziału w tryumfie Zbawiciela. „Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!”

Relacja wideo