W dniu, w którym Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa …