O godz. 18.00 zgromadziliśmy się w parafialnym wieczerniku aby rozpocząć czas Triduum Paschalnego.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Tadeusz Mieleszko. Na początku liturgii przedstawiciele parafii złożyli kapłanom życzenia w dniu ustanowienia Sakramentu Święceń, zaś po homilii kapłani przed zgromadzonymi wiernymi odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. Po Komunii św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy zwanej „Ciemnicą”.

 

Relacja wideo