W dniach 19 – 20 października w naszej parafii przebywały relikwie św. Stanisława Kostki. W dniu wczorajszym młodzież z KSM-u i ministranci przygotowali Liturgię Mszy św. O godz. 16.45 ks. proboszcz przed kościołem przywitał delegację KSM-u z parafii św. Barbary w Ropczycach, którzy przekazali nam relikwie i obraz. O godz. 17.00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Mieleszko. Słowo Boże wygłosił ks. wikariusz Rafał Głowacki. Młodzież poprowadziła różaniec w różnych językach i adorację.

W dniu dzisiejszym o godz. 11.00 odbyła się adoracja relikwii i zawierzenie dla młodzieży naszej parafii św. Stanisławowi Kostce, a późnym popołudniem przekazano relikwie do Łączek Kucharskich.

Rok 2018 jest szczególnie związany z osobą św. Stanisława Kostki. Historia jego życia pokazuje, że idąc za głosem Boga możemy pokonać wszystkie trudności.

Urodzony w 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu, Stanisław był chłopcem bardzo wrażliwym. W jego obecności zarządzano umiar w żartach, gdyż nad wyraz moce słowa mogły doprowadzić młodego Kostkę do omdlenia. Jego rodzice zadbali o odpowiednie wychowanie swoich dzieci. Wraz  z rodzeństwem, bratem i dwiema siostrami odebrali solidne wychowanie, bogate w poznanie reguł wiary katolickiej, a także otwarte na rozwijanie takich cnót jak pobożność, skromność czy uczciwość.

Do 14. roku życia nad wychowaniem św. Stanisława czuwali rodzice. Po tym czasie młody Kostka rozpoczął, wraz ze swoim bratem Pawłem, studia u jezuitów w Wiedniu. Choć początkowo nauka nie szła mu dobrze, po kilku latach był jednym z najlepszych uczniów. Czas pobytu w szkole to dla Stanisława ogrom pracy nad rozwojem życia duchowego. Jego praktyki pokutne budziły sprzeciw kolegów i brata, co jednak nie powstrzymało młodego Świętego od tej drogi.

Bogate życie wewnętrzne, wytężona nauka i praktyki pokutne tak bardzo osłabiły organizm chłopca, że bliski był śmierci. W grudniu 1565 r., nie mogąc otrzymać Wiatyku prosił o Niego św. Barbarę, która w towarzystwie Aniołów spełniła jego prośbę. W chorobie nawiedziła go także Matka Najświętsza, która poleciła mu wstąpienie do Towarzystwa Jezusowego. Jego rodzice mieli już plany co do Jego przyszłości i stanowczo się na to nie zgadzali.

Ostatecznie, mimo przeciwności, Stanisław Kostka został przyjęty do Jezuitów, gdzie służył poprzez prace fizyczne, które sprawiały mu trudność. Po pewnym czasie udał się do Rzymu, gdzie został przyjęty do nowicjatu. Tam złożył śluby zakonne, mając 18 lat. 10 sierpnia, mając pewność, że jego ziemska wędrówka dobiega końca, św. Stanisław napisał list do Matki Bożej, w którym prosił o łaskę śmierci w dzień Wniebowzięcia NMP. Tak się też stało. Umarł 15 sierpnia 1568 roku.

Relacja wideo
Perygrynacja relikwii Św. Stanisława Kostki /powitanie/

Adoracja relikwii i zawierzenie młodzieży naszej parafii św. Stanisławowi Kostce

Adoracja i przekazanie relekwii św. Stanisława Kostki do Łączek Kucharskich