Posts tagged with ‚nowi ministranci’

1 wpis

Nowi ministranci w naszej parafii

Admin

18 listopada na Mszy o godz. 11.00 ks. proboszcz przyjął do grona ministrantów 9 kandydatów. Chłopcy po przygotowaniu złożyli przed zgromadzonymi ministranckie przyżeczenie i przyjęli poświęcone przez ks. proboszcza komże. W czasie Mszy św. nowoprzyjęci ministranci spełniali posługę przy ołtarzu i przynieśli w procesji dary ofiarne. W tym dniu młodzież z KSM-u mieli swoje święto […]