18 listopada na Mszy o godz. 11.00 ks. proboszcz przyjął do grona ministrantów 9 kandydatów.

Chłopcy po przygotowaniu złożyli przed zgromadzonymi ministranckie przyżeczenie i przyjęli poświęcone przez ks. proboszcza komże. W czasie Mszy św. nowoprzyjęci ministranci spełniali posługę przy ołtarzu i przynieśli w procesji dary ofiarne.

W tym dniu młodzież z KSM-u mieli swoje święto patronalne z okazji wspomnienia bł. Karoliny Kózki. Młodzież z KSM-u przeczytała czytania i modlitwę wiernych, a także przygotowali okolicznościową dekorację ku czci bł. Karoliny.

Relacja wideo