O godzinie 9.30 rozpoczęła się Msza święta której przewodniczył ks.proboszcz Tadeusz Mieleszko, koncelebrowali księża wikariusze: ks. Krzysztof Sławniak
i ks. Rafał Głowacki – który wygłosił homilię.

Po Mszy św. zebrani wierni uczestniczyli w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy.
W uroczystej oprawie w której znalazły się poczty sztandarowe, chorągwie, dziewczynki sypiące kwiaty przed Najświętszym Sakramentem i dzwoniący chłopcy oddaliśmy cześć Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Eucharystii.

Relacja wideo