01 grudnia 2018 r. odbyło się w naszej parafii pierwsze spotkanie ojców.
Warsztaty organizowane były przez fundację tato.net i miały na celu szerzenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Na spotkaniu ojcowie mogli się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy na temat ich roli i wpływu na wychowanie dzieci.

Było to pierwsze ale mamy nadzieję, że nie ostatnie wydarzenie, które skupiło tak wielką, bo ponad 20 osobową reprezentację ojców.