4 czerwca o godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św. dla dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Dzieci z Kozodrzy i Zdżar zostały dowiezione autobusami, Witkowice przybyły pieszo wraz z nauczycielami. W naszej świątyni zgromadziło się około 300 osób. Mszy św. przewodniczył Ks. Biskup w koncelebrze z Ks. Katechetami Ks. Krzysztofem i Ks. Rafałem.

Po Mszy św. ks. Bp. odwiedził szkołę w Zdżarach. To najmniejsza szkoła w rejonie liczy 18 dzieci. Dla tak wspaniałego Gościa zostało przygotowane przemiłe powitanie, śpiew i wierszyki.  Odbyło się również spotkanie z Panią Dyrektor, nauczycielami i rodzicami.

Godz. 11.00 to następny punkt programu tym razem szkoła w Kozodrzy. Przy wejściu wita Ks. Biskupa Dyrektor Jerzy Stachnik i Pan Wójt Grzegorz Ożóg. Piękna sala gimnastyczna, zgromadzone  ponad 100 dzieci, radosne powitanie, wierszyki, śpiewy.  Nie zabrakło też wpisu Ks. Biskupa do Pamiątkowej Księgi, po czym został zaproszony do przygotowanej auli na spotkanie z nauczycielami.

O godzinie 12.00 Ks. Biskup przybył do ZS nr 5 w Ropczycach – Witkowicach. Zacnego gościa przywitał pan Dyrektor Marcin Janowski, a uczniowie z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przedstawili montaż słowno – muzyczny z trzema tańcami, po których ks. Biskup skierował słowo do uczniów. Obecni byli nauczyciele i rodzice. Następnie Ks. Biskup udał się do Przedszkola aby spotkać się przedszkolakami. Przybyłego Biskupa witają najmłodsi, wręczają laurkę, a na koniec wspólne pamiątkowe zdjęcie. Odbywa się też krótkie spotkanie z nauczycielami.

Ks. Biskup podziękował Panu Dyrektorowi, nauczycielom za miłą i serdeczną atmosferę. Po wspólnej modlitwie pobłogosławił wszystkim uczestnikom. W tym dniu Ks. Biskupowi towarzyszyli kapłani: Ks. dziekan Leopold Kordas, Ks. proboszcz i księża katecheci.

O godz. 13.00 Ks. Biskup odwiedził Siostry Służebniczki NMP Dębickie, które podjęły dostojnego Gościa i kapłanów obiadem.

Dziękujemy Panu Bogu za tak miłe i serdeczne spotkanie z Naszym Pasterzem.