W dniach 3-4 czerwca nasza parafia przeżywała wizytację kanoniczną którą przeprowadził Ks. Bp. Jan Wątroba.  Ks. Biskupowi towarzyszył Ks. Sekretarz Łukasz Hendzel i Ks. dziekan Leopold Kordas.

O godz. 8.00 Ks. Biskup odwiedził Kozodrzę. Został powitany przez  parafian kwiatami.  Ks. proboszcz przedstawił rys historyczny  i duchowy naszej wspólnoty.  Ks. Rafał Głowacki odprawiał Mszę św. Ks. Biskup wygłosił Słowo Boże i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

O godz. 9.30 Ks. Biskupa powitali parafianie w kaplicy w Zdżarach. Odprawił Mszę św. wygłosił Słowo Boże, pobłogosławił dzieci i udał się do Witkowic.

Godzina 11.00 – przed Kościołem Ks. Biskupa oczekują  : ks. proboszcz, księża wikariusze, poczty sztandarowe i przedstawiciele Rady Parafialnej. Po powitaniu Ks. Krzysztof Sławniak odprawił Mszę św. Ks. Bp. wygłosił kazanie, poprowadził procesję z Najświętszego Sakramentem wokół Kościoła, udzielił błogosławieństwa, pobłogosławił dzieci i róże Różańcowe które miały zmianę tajemnic. Zarówno w kościele jak i w kaplicach zrobiona pamiątkowe zdjęcie z dziećmi.

Po obiedzie odbyło się spotkanie z rodzicami kapłanów i sióstr zakonnych. W miłej atmosferze ks. bp. podziękował im za trud wychowania i prosił o modlitwę w intencji  powołań kapłańskich i zakonnych. Ks. Bp. odwiedził  jedną z najstarszych parafianek i jedną rodzinę z siódemką dzieci.

Następnie odbyło się spotkanie z grupami duszpasterskimi gdzie przedstawiciele w szczegółowy sposób zrelacjonowali ks. Biskupowi działalność i funkcjonowanie w parafii.

O godz. 17.00 odbyła się Msza św. na której Ks. Bp. udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z Witkowic, Kozodrzy i Czekaju. Rodzice  poprosili  Ks. Bp. o udzielenie sakramentu bierzmowania dla ich dzieci.

Mszę św. pod przewodnictwem Ks. Bp.  koncelebrowali kapłani: Ks. dziekan Leopold Kordas, Ks. Piotr Ciuba proboszcz parafii św. Rodziny na Czekaju, Ks. Tadeusz Mieleszko, oraz kapłani  rodacy: Ks. Kazimierz Kuman, Ks. Stanisław Góral, Ks. Marek Marchut, Ks. Daniel Drozd. Na końcu młodzież podziękowała z otrzymany sakrament.