Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Proboszcz Tadeusz Mieleszko. Kazanie wygłosił Ks. Krzysztof Sławniak. Przypomniał kilka cudów eucharystycznych, które miały miejsce w przeszłości i w dzisiejszych czasach. Podkreślił, że Bóg nieustannie przypomina o swojej obecności w życiu człowieka. Żywy i prawdziwy Jezus Chrystus w Białej Hostii jest Znakiem Bożej miłości i troski o zbawienie każdego z nas. 

Procesja Eucharystyczna przy bardzo licznym udziale dzieci, młodzieży i dorosłych wiernych oraz gości, przeszła ulicą Sucharskiego w kierunku Kozodrzy. Ołtarze zostały przygotowane przy kapliczce u państwa Kozińskich przez rodziny Kozińskich i Kłusków. Drugi ołtarz został wykonany przez państwo Staniszów i Goleniów.Trzeci ołtarz przy kapliczce państwa Lichwa wykonały rodziny Lichwów i Marciów. Czwarty przy figurze św. Michała Archanioła na parkingu naprzeciw kościoła wykonali Strażacy z Witkowic i Kozodrzy.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przez swój udział, modlitwę oraz pomoc w przygotowaniu Uroczystości Bożego Ciała przyczyni się do uświetnienia tego pięknego Święta Eucharystycznego.

ks. Piotr Stawasz

Zdjęcia na Boże Ciało wykonał i udostępnił Pan Dominik Toton.